Case: Coachingstraject in opdracht van een universiteit

Doel: verbeteren communicatie, samenwerking en werkhouding

geschreven door

Marsha Scholten-Meijer

Coach, Trainer, Mediator

Alle berichten

July 7, 2021

Case: Coachingstraject in opdracht van een universiteit

Aanleiding

Een manager van een universiteit benadert Marsha en vraagt of zij iets kan betekenen voor een van de medewerkers.

Situatie


Medewerker werkt al een aantal jaren op de afdeling en functioneert al die jaren goed in zijn inhoudelijke werk. Wat betreft samenwerking en communicatie is de manager van de afdeling al enige tijd minder tevreden. Ook vindt de manager de werkhouding van de werknemer niet altijd even professioneel. Hierover zijn gesprekken met hem gevoerd maar dit heeft nog niet voldoende geholpen.
Ze zoeken externe hulp van een coach die met de medewerker aan de slag kan gaan

De afdelingsmanager nodigt mij uit voort en driegesprek op kantoor van werkgever. Zij legt uit dat zij de manier waarop de medewerker omgaat met zijn emoties niet vindt passen bij een werksetting. Ook valt haar op dat zijn beperkte vaardigheden met betrekking tot (non-verbale) communicatie hem in de weg zitten in de samenwerking met collega’s. Werknemer herkent veel van wat werkgever zegt. Hij ziet dat hij valkuilen heeft die zijn functioneren in de weg staan. Hij weet alleen niet hoe hij dit kan verbeteren.

Oplossing


In een 1-op-1 intakegesprek met de werknemer ben ik in eerste instantie wat aftastend en probeer ik hem tegelijkertijd op zijn gemak te stellen. Het is voor mij mijn dagelijkse werk, maar voor hem natuurlijk best spannend.
Medewerker spreekt uit dat hij het coachingstraject graag met mij aangaat. Hij wil met zichzelf aan de slag! We spraken af dat we starten met een JTI-analyse.
Deze analyse gaat dieper in op zijn persoonlijke voorkeuren en brengt duidelijk in beeld, in de vorm van een rapportage, waar hij van nature goed in is en waar hij zich comfortabel bij voelt. In de gesprekken die volgen duiken we samen de gepersonaliseerde rapportage uit en komt hij erachter waarom hij valkuilen heeft in samenwerken en communiceren. Mijn kracht ligt hierbij in mijn persoonlijke aanpak, in het openstellen van mijzelf en luisteren naar zijn verhaal. Ik creëer een vertrouwde situatie waarin de werknemer zich openstelt en we hierdoor echt stappen kunnen maken. Vervolgens werken we door middel van praktische opdrachten en intensieve persoonlijke gesprekken aan het verbeteren van zijn vaardigheden.

Het traject duurde ongeveer een half jaar en hierin hebben we 10 gesprekken gehad. Aan het einde van het traject kreeg de werknemer handvaten mee over hoe hij zichzelf in de toekomst scherp kan houden en hoe hij zijn persoonlijke functioneren kan monitoren. Ter afsluiting  vond ook een evaluatiegesprek plaats met de teamleider, de afdelingsmanager en de medewerker.

Resultaat


Werknemer heeft eindelijk goed inzicht in zijn persoonlijke voorkeuren.

Hij heeft geleerd hoe hij zijn sterke punten als kracht in kan zetten en hoe hij zijn ontwikkelpunten aan kan pakken. Hij kan hierdoor veel beter plaatsen waarom communicatie en samenwerking voor hem niet altijd goed verliepen. Het sterkt hem dat hij nu handvaten heeft om beter te functioneren.

Ook de werkgever is nu op de hoogte van de krachten en pijnpunten van de medewerker. Daarnaast heeft de werkgever in het driegesprek  handvatten en inzichten gekregen hoe om te gaan met de betreffende medewerker.

verder lezen
Case: Traject coaching en training bij een transportbedrijf
Doel: verbeteren communicatie, assertiviteit, handvaten bij piekeren.
July 7, 2021
Case: mediationtraject bij zorgorganisatie
Mediation bij arbeidsconflict
July 7, 2021